• Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości

  Beneficjent:

  rolnik aktywny zawodowo (art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.)

  Warunki:

  Pomoc przyznawana jest wnioskodawcy, który:
  • wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze, przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości,
  • nie otrzymał tego rodzaju wsparcia, dla tego samego produktu lub środka spożywczego, w PROW 20072013.

  Stawka pomocy:

  • Do równowartości 2 000 euro na gospodarstwo rocznie w okresie 3 lat;
  • Kwoty możliwe do refundacji w ramach poszczególnych systemów jakości zostaną określone w przepisach krajowych.